Per un món millor

Per un món millor

Preguntes Freqüents

Tens algun dubte sobre algun tema en concret i no ho has trobat a la web? Aquí tens les preguntes més freqüents sobre l’associació i el seu funcionament.

1. Qué és Per un Món Millor?

L’Associació Solidaritat per Construïr un Món Millor és una Organització no Governamental per al Desenvolupament (ONGD) constituïda el 26 de febrer de 2016, com a associació independent, laica i sense ànim de lucre. El nostre objetiu principal és impulsar el valor de la solidaritat amb totes aquelles persones que no tenen accés als recursos suficients per tenir una existència digne, tant al nostre territori com en qualsevol part del món, cooperant amb altres pobles, amb la finalitat de trobar les vies que condueixin a la millora de les seves condicions de vida i al desenvolupament democràtic, econòmic i social d’aquestes. Treballem activament amb altres organitzacions perquè creiem que l’esforç col·laboratiu és la millor manera d’afrontar els reptes actuals derivats de les desigualtats i injustícies.

2. A on treballem?

L’Associació Solidaritat per Construïr un Món Millor treballa amb comunitats vulnerables, tant a nivell internacional com nacional. Actualment, a nivell internacional estem treballant amb la província de West Àfrica, sobretot a Ghana.

3. Quant temps treballem amb una mateixa comunitat?

No hi ha estipulat un temps ja que treballem amb projectes a curt i a llarg termini. En treballar amb altres ONG’s o associacions, mantenim la nostra col·laboració fins que s’hagin complert els objectius establerts. L'Associació Solidaritat per Construïr un Món Millor no disposa de projectes propis, ens dediquem a donar suport a aquells que ens ho sol·liciten.

4. Qui es beneficia de la meva aportació?

Tota la comunitat sense excepció. Mai es destinen diners directament als nens/es o a les seves famílies. Totes les donacions s’utilitzen per finançar projectes que la comunitat considera prioritaris en diferents àrees d’actuació, relatives sobretot a la satisfacció de necessitats bàsiques.

5. La meva aportació desgrava?

Sí. Com a entitat sense finalitats lucratives les donacions desgraven, des de l’1 de gener del 2016, de la següent manera:

PARTICULARS:

  • Fins a 150 € desgraven un 75% a la Declaració de l’IRPF.
  • A partir dels 150 €, la quantitat restant desgrava un 35% si es tracta d’una aportació periòdica (és a dir, portes tres anys realitzant una aportació a la mateixa entitat per un import igual o superior, en cada exercici, al de l’any anterior) o bé un 30% en la resta de casos.

EMPRESES: En el cas de les persones jurídiques, les donacions desgraven un 35% de la quota de l’Impost de societats. Aquest percentatge augmenta al 40% si es porta tres anys realitzant una aportació a la mateixa entitat per un import igual o superior, en cada exercici, al de l’any anterior.

Si les teves aportacions es realitzen en forma d’ajuda econòmica en el marc d’un Conveni de col·laboració empresarial, les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tindran la consideració de despeses deduïbles per determinar la base imposable de l’Impost de societats de l’entitat col·laboradora o de l’Impost sobre la renda de no Residents dels contribuents que operin en territori espanyol mitjançant establiment permanent o el rendiment net de l’activitat econòmica dels contribuents acollits al règim d’estimació directa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Consulta aquí el text complet de la llei.

6. Hi ha una quota mínima per ser soci de l'Associació Solidaritat per Construïr un Món Millor?

No, qualsevol import és vàlid.

Per ser soci de l'Associació Solidaritat per Construïr un Món Millor només has de domiciliar les teves aportacions en el teu compte bancari, sigui de l’import que siguin d’acord amb les teves possibilitats.

Dins de la ONGD existeixen 2 classes d’associats o socis:  

  • SOCIS FUNDADORS: aquells que participen en l’acte de constitució de l’ONGD. Té la consideració de socis de ple dret.
  • ASSOCIATS (SOCIS) DE NÚMERO: es considera associat de número la persona que s’integra després de la constitució de l’ONGD, fa aportacions regulars per al manteniment, funcionament i objectius de l’associació i/o col·labora de forma habitual a les activitats d’aquesta i manifesta la seva voluntat de ser-ho. Es considera simpatitzant aquella persona que participa ocasionalment en alguna activitat u objectiu de l’associació.

7. Com puc participar amb l'associació?

Pots participar amb l’associació tant a través d’una contribució econòmica, com recolzant les nostres campanyes o dedicant part del teu temps a l’organització.

  • A continuació et proposem diferents formes de col·laboració:  
  • Fer-te soci de l'associació, comprometent-te amb ella a través d’aportacions econòmiques regulars. 
  • Realitzar un donatiu puntual per ajudar a finançar els nostres projectes.
  • Col·laborar com a voluntari a la nostra seu.
  • Organitzar activitats en benefici de l’associació.
  • Participar en les nostres campanyes.

8. Puc donar aliments, roba, medicaments, etc?

Actualment no acceptem donacions materials de particulars per problemes de cost i d’emmagatzematge. Perquè l’ajuda sigui efectiva els aliments i articles de primera necessitat es compren en el terreny. Únicament recollim material quan s’organitza una campanya específica i sempre es publica a la pàgina web i a les xarxes socials.

Carregant...
x
X