Per un món millor

Per un món millor

L'Associació

L’Associació Solidaritat per Construïr un Món Millor és una Organització no Governamental per al Desenvolupament (ONGD) constituïda el 26 de febrer de 2016, com a associació independent, laica i sense ànim de lucre. El nostre objectiu principal és impulsar el valor de la solidaritat amb totes aquelles persones que no tenen accés als recursos suficients per tenir una existència digne, tant al nostre territori com en qualsevol part del món, cooperant amb altres pobles, amb la finalitat de trobar les vies que condueixin a la millora de les seves condicions de vida i al desenvolupament democràtic, econòmic i social d’aquestes.

Treballem activament amb altres organitzacions perquè creiem que l’esforç col·laboratiu és la millor manera d’afrontar els reptes actuals derivats de les desigualtats i injustícies.

Els nostres valors

Els valors que ens uneixen són:

  • Democràcia: Lluitem per una democràcia autèntica, pels drets dels pobles i per la tolerància.
  • Participació: Defensem que per aconseguir una veritable democràcia es necessària una ciutadania activa, que participi en la pressa de decisions públiques, locals i globals. Entenem que la participació requereix llibertat, igualtat política, civil i social i facilitat d’accés a la informació.
  • Coresponsabilitat: Ens comprometem amb el desenvolupament del nostre entorn i impulsem l’equitat social, la no discriminació de cap tipus, el respecte al medi ambient i la defensa dels drets humans. Entenem que és necessària la coresponsabilitat de tots els agents d’aquesta societat per lluitar contra la injustícia i la desigualtat.
  • Justícia: Lluitem per garantir el bé comú i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones i pobles.
  • Solidaritat: Treballem pel ben comú, entès com un conjunt de condicions socials que permeten i afavoreixen a tots els membres d’un grup o comunitat. Volem participar en la construcció col·lectiva d’una societat que promogui les relacions equitatives entre pobles i persones i rebutgi qualsevol tipus d’injustícia.
  • Dignitat: Defensem la dignitat humana com un valor inherent a totes les persones d’aquest món, que els dóna dret a viure en llibertat i en unes condicions adequades per poder desenvolupar-se tant individualment com col·lectivament, dins de les seves comunitats.
  • Respecte als Drets Humans: Treballem units per promoure els drets humans, el desenvolupament i el dret a la mobilitat de totes les persones.
Marta Mariño Marta Mariño

Departament d'Administració

José Manuel Valdés José Manuel Valdés

President i Tresorer
Soci Fundador

Iolanda Rodríguez López Iolanda Rodríguez López

Secretària
Sòcia Fundadora

Amalia Cuartero Amalia Cuartero

Vice-Presidenta
Sòcia Fundadora

Carregant...
x
X